Donateur

'Ieder kind verdient onderwijs op maat'


Donateurs ondersteunen het werk van VBS voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Hiermee zorgen zij ervoor dat er ruimte blijft voor kleinschaligheid, brede vorming, het serieus nemen van ouders en het ontwikkelen van talenten van kinderen in de breedst mogelijke zin van het woord.

Er zijn twee vormen van donateurschap.

Particulier-donateur
Minimaal € 10 per jaar (zonder ons kwartaaltijdschrift De VBS)
Minimaal € 75 per jaar (u ontvangt ons kwartaaltijdschrift De VBS)
Meld u aan via dit formulier.

Instellingsdonateur
Minimaal € 175 per jaar (u ontvangt ons kwartaaltijdschrift De VBS)
Meld u aan bij akuiper@vbs.nl.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL33INGB 0000 065095 o.v.v. uw naam en donateurschap VBS.
 


Anita Kuiper, assistent netwerkregisseur
070 - 331 52 39
akuiper@vbs.nl