Wat is de stand van zaken bij de cao-onderhandelingen?

Besturen in het po en vo vragen de VBS Helpdesk geregeld: hoe staat het ervoor met de cao-onderhandelingen? De Helpdesk zet de stand van zaken op een rij voor het po en vo.
 
De PO-Raad meldt op haar website dat de cao-onderhandelingen in goede sfeer verlopen en dat werkgevers- en werknemersorganisaties ruim voor de zomer een akkoord willen hebben. De huidige cao is verlengd en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2019. De sociale partners hebben al afgesproken dat de functiebeschrijvingen van leraren toe zijn aan een actualisatie.
 
De PO-Raad en de vakbonden hebben met een groep leraren, schoolleiders en schoolbestuurders conceptbeschrijvingen laten maken voor de lerarenfuncties in het primair onderwijs. De conceptbeschrijvingen bestaan uit een functiereeks met vier niveaus. In de reeks met conceptbeschrijvingen komt het werk van de huidige LA-leraar overeen met de Leraar met niveau 2. Lees bij de PO-Raad de reeks van de concept-functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs.
 
Cao-vo
In het vo zijn de onderhandelingen met de onderwijsbonden over een nieuwe cao vastgelopen, meldt de VO-raad op haar website. De huidige cao is verlengd en loopt tot 1 oktober 2018. Inmiddels heeft het bestuur van de VO-raad de leden geadviseerd om over te gaan tot het eenzijdig uitbetalen van een structurele loonsverhoging van 2,35 procent per 1 juni. De salarisbureaus zijn hiervan op de hoogte en treffen momenteel de voorbereidingen om deze verhoging uit te voeren, volgens de VO-raad. Alle leden van de VO-raad zijn hierover per brief geïnformeerd.

Bekijk de vanaf 1 juni 2018 te hanteren salaristabellen bij de VO-raad.

Lees de vragen en antwoorden over deze loonsverhoging bij de VO-raad.

(Bronnen: www.poraad.nl en www.vo-raad.nl)

Nienke Daniels, VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl