Wat is de nieuwe planning van het lerarenregister in het primair onderwijs?

Het lerarenregister is er uiteindelijk toch gekomen, en het is niet vreemd dat u het overzicht een beetje kwijt bent. Wanneer moet wat gedaan worden, en door wie? Inmiddels heeft staatssecretaris Dekker voorgesteld om een jaar extra voorbereidingstijd te nemen, en dat lijkt een goed idee.
 
Nienke van de VBS-helpdesk heeft de planning wat betreft het lerarenregister in het primair onderwijs voor u op een rij gezet. Het traject voor de komende jaren ziet er als volgt uit:
 
- Vanaf april 2017 worden door het hele land meedenksessies georganiseerd
 
- Vanaf 1 oktober 2017 is de Deelnemersvergadering van leraren actief
 
- Uiterlijk 1 juni 2018 bieden de leraren de eerste set herregistratiecriteria en valideringsregels aan de minister van OCW aan
 
- Vanaf 1 augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich inschrijven in het nieuwe register
 
- Vanaf 1 augustus 2019 houden alle leraren hun activiteiten bij in het nieuwe register in het kader van het onderhouden van hun beroepsbekwaamheid
 
- Na vier jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond, krijgen een aantekening, maar de aantekening heeft (nog) geen consequenties
 
- Na nog eens vier jaar (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de herregistratiecriteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan totdat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken


Nienke Daniels, senior adviseur, helpdesk
06 53 57 33 93
ndaniels@vbs.nl