Wat betekent de wijzing van de Wms per 1 januari 2018?

Sinds 1 januari 2018 is het bevoegd gezag verplicht ouders te raadplegen voordat het een besluit neemt over een fusie, wijzing van de grondslag of omzetting van de school of sluiting van de school.
 
Dit komt voort uit de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs die sinds 1 januari 2018 van kracht is. In deze wet staan ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).
 
De wet bepaalt dat ouders moeten worden geraadpleegd voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over:
  • Overdracht of fusie van de school, of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan
  • Wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school, of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan
  • Sluiting van de school.
(Bron: www.infowms.nl)

Nienke Daniels, VBS Helpdesk
ndaniels@vbs.nl