Waar moet ik aan denken bij de protestactie?

Op dinsdag 27 juni is er een protestactie aangekondigd door de actiegroep PO in Actie, waarbij leerkrachten kunnen besluiten hun lessen een uur later te beginnen dan gebruikelijk. De actiegroep wil opkomen voor leraren die een hoge werkdruk voelen door het lerarentekort en ten opzichte van het voortgezet onderwijs twintig procent minder betaald krijgen

De VBS Helpdesk geeft duidelijkheid over de protestactie. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij:
 
- Maak inzichtelijke welke leraren mee willen doen met de protestactie: op basis daarvan kan er besloten worden de gehele school een uur later open te doen, of kunnen er vervangende werkzaamheden worden georganiseerd voor het gemiste uur. Het is niet toegestaan om invalkrachten in te huren voor de gemiste uren in verband met ondermijning van het stakingsrecht
- Informeer de MR en ouders op tijd over de actie, de vormgeving van de actie en het mogelijke gevolg voor de leerlingen
- Besluit u de school geheel te sluiten? Ouders dienen in principe hun kinderen dit uur zelf op te vangen. Lukt dat uiteindelijk toch niet, dan is het schoolbestuur eindverantwoordelijke voor de opvang van leerlingen. Het is aan het schoolbestuur hoe zij vormgeven aan deze plicht tot opvang
- Onthoud dat er voldaan moet worden aan de totale jaarlijkse minimale onderwijstijd. Dit zal voor de meeste scholen geen probleem opleveren, omdat veel scholen wat marge hebben ingebouwd wat betreft lestijden


Nienke Daniels, senior adviseur, helpdesk
06 53 57 33 93
ndaniels@vbs.nl