Vrijescholen groeien met ruim een derde in tien jaar

Vrijescholen kregen er de afgelopen tien jaar meer dan zevenduizend leerlingen bij. Met een stijging van ruim 35 procent groeien vrijescholen sterk boven het landelijk gemiddelde, blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen.
 
Een deel van de groei is te danken aan nieuwe vrijescholen. Het basisonderwijs, dat 22 procent groeide in tien jaar, kreeg er extra locaties van bestaande vrijescholen bij. En er zijn nieuwe vrijescholen opgericht, waaronder dit schooljaar in Castricum en Oss.
 
In het voortgezet onderwijs is de groei nog sterker: 58 procent in tien jaar. Er zijn minder vrijescholen voor voortgezet onderwijs dan basisscholen. Leerlingen uit groep 8 (klas 6 op de vrijeschool) kunnen niet altijd naar een vrijeschool voor voortgezet onderwijs. Regelmatig is dit aanleiding voor ouders om te ijveren voor oprichting van een nieuwe vrijeschool.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.