VBS tegen afschaffen fusietoets zonder opt-out optie

VBS is tegen het afschaffen van de fusietoets zonder dat daar waarborgen tegenover staan. VBS vreest onnodige verdere schaalvergroting. Daarom zou in de wet een opt-out optie voor scholen opgenomen moeten worden. Dit is de kern van de inbreng van VBS voor de internetconsultatie van het Wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs.
 
VBS was in 2017 om dezelfde reden al geen voorstander van de lichtere variant van de fusietoets. De lichte variant bood onvoldoende garantie voor het behoud van de menselijke maat en de keuzevrijheid binnen het onderwijs. VBS vindt juist het goed dat er van buiten de schoolgemeenschap en directe belanghebbenden nog eens (constructief) kritisch wordt meegekeken met het fusieproces. Dit verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Het meekijken door derden dreigt nu te verdwijnen en het is de vraag of de voorgestelde processen (via MR en gemeente) dit voldoende gaan compenseren. VBS denkt van niet.
 
Evaluatie wassen neus
Volgens de fusie-effectrapportage volgt er een evaluatie naar de menselijke maat na de fusie. Deze evaluatie lijkt volgens VBS een wassen neus. Daarom maakt de wetgever wat VBS betreft haast met de wettelijke mogelijkheid tot opt-out, zodat een school uit een schoolbestuur kan stappen om verder te gaan onder een nieuw te vormen bestuur.
 
Onvoldoende toetsing
De MR heeft instemmingsrecht bij een fusie. Maar toetsing van een geschil over de fusie is vaak meer procedureel van aard. VBS vindt deze toetsing derhalve onvoldoende waarborg voor een zorgvuldig fusieproces. Ook is het niet duidelijk wat de waarde van het eventuele negatieve advies van het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente(n) is.
 
Lees hier de inbreng van VBS voor de internetconsultatie van het Wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.