VBS pleit voor vertrouwen bij besteding lumpsum

De Onderwijsraad organiseerde op 8 maart een debat over de bekostiging van het onderwijs. VBS-directeur Edward Moolenburgh pleitte tijdens het debat voor vertrouwen in schoolbesturen bij de besteding van lumpsum.
 
Tijdens het debat over bekostiging in de Eerste Kamer ging het over vier thema’s:  toereikendheid, lumpsum, doelmatigheid en verantwoording. VBS-directeur Edward Moolenburgh zei in zijn bijdrage: ‘Laat (kleine) schoolbesturen lokaal en autonoom keuzes maken voor de besteding van lumpsum. Dan kunnen zij prima sturing aan het onderwijs geven.’
 
VBS stuurde eerder op verzoek van de Onderwijsraad een advies in. VBS is van mening dat kwalitatief goed onderwijs wordt gerealiseerd door scholen voldoende bekostiging en financiële ruimte te geven, en niet door allerlei voorwaarden aan de bekostiging te stellen. Lees de brief met het advies hier.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.