VBS-leden over de protestactie

De actiegroep PO-Front heeft voor 5 oktober een tweede staking aangekondigd. De organisaties die zich verenigd hebben in het PO-Front zetten zich nog steeds in voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

De PO-Raad heeft onderzocht hoe schoolbesturen naar deze actie kijken. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid, 84%, de acties van en voor leraren in verschillende vormen steunt en dat 60% direct achter het protest van het PO-Front staat.

Tijdens het VBS-Directeurennetwerk vroegen wij onze leden om hun mening. In hoeverre staan zij achter de protestacties van het PO-front? Uit deze rondvraag bleek dat ook deze VBS-netwerkleden vinden dat het salaris omhoog moet. Niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor schoolleiders en ander onderwijsondersteunend personeel: zij ervaren eveneens een (te) hoge werkdruk, voor een relatief laag salaris. 

Maar ook tijdens het netwerk horen we dat de mooie kanten van het beroep van leraar nu niet moeten ondersneeuwen. Jongeren moeten vooral wél blijven kiezen voor het vak van leraar!

De staking kent natuurlijk ook een organisatorische kant, daarom heeft Nienke Daniels van de VBS Helpdesk de meest gestelde vragen omtrent de protestactie beantwoord.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52