Subsidie voor verlaging werkdruk po

Vanaf maandag 15 januari 2018 kunnen basisscholen subsidie aanvragen om de werkdruk aan te pakken. Er is budget voor 50 scholen en per bestuur stelt het ministerie van Onderwijs 8000 euro beschikbaar.

De subsidie is een eerste stap van het kabinet om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen. In totaal is in het regeerakkoord 430 miljoen euro uitgetrokken voor werkdrukverlaging in het po. Vanaf 15 januari kan hier de subsidie worden aangevraagd. Daar staan ook voorbeeldaanvragen en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.