‘Schoolbesturen werk samen bij krimp’

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs zal in 2030 naar verwachting met bijna 12 procent dalen ten opzichte van vorig schooljaar. Minister Slob van Onderwijs roept schoolbesturen op samen te werken tegen krimp.

Dit schooljaar zijn er in het vo 10 duizend leerlingen minder dan vorig schooljaar. Deze daling zet zich minstens tot 2030 voort, dan zullen er in het vo 113.500 leerlingen minder dan vorig schooljaar zijn, volgens de prognoses van het ministerie van onderwijs in deze Kamerbrief. Er zijn regionale verschillen. En het vmbo daalt sterker dan gemiddeld, ook doordat er meer leerlingen naar de havo gaan. Het primair onderwijs kampt ook met dalende leerlingenaantallen, maar daar is de krimp met 4,4 procent in 2023 bescheidener.

Krimp bedreiging
Uit een quickscan van het ministerie van onderwijs blijkt dat 61 procent van de besturen in het vo te maken heeft met krimp, en dit in 2019 zal 82 procent zijn. Driekwart van de besturen ziet leerlingdaling als bedreiging en een op zes verwacht binnen vijf jaar een of meer afdelingen te moeten sluiten. Vaak vmbo-afdelingen.

Concurrentiemodel
De meeste besturen geven aan een plan te hebben. Ze willen leerlingdaling afwenden door meer leerlingen te werven. ‘Dit concurrentiemodel is niet houdbaar en wenselijk bij krimp’, geeft de minister aan in de Kamerbrief. Het baart hem zorgen dat de helft van de besturen niet zegt samen te werken met andere besturen of dat van plan is. ‘Daar is winst te behalen’, schrijft Slob.

Werk samen
Daarom roept minister Slob op tot (regionale) samenwerking in de brief. Besturen kunnen gebruikmaken van een procesbegeleider betaald door het ministerie. Daarnaast investeert de minister 100 miljoen in het technisch vmbo. Ook fuseren wordt komend schooljaar eenvoudiger in het po en vo. Daarnaast kondigt Slob aan scholen en regio’s te voorzien van de meest actuele cijfers over krimp. Lees hier de Kamerbrief Voortgangsrapportage leerlingdaling.

Maatschappelijke opdracht
VBS pleitte er bij het verschijnen van de Staat van het Onderwijs voor dat een cultuur van samenwerking nog meer gemeengoed wordt binnen het onderwijs, dit laat onverlet dat er vele goede voorbeelden zijn. VBS-directeur Edward Moolenburgh: ‘Het is een groot goed dat schoolbesturen autonomie hebben. Daar hoort ook een maatschappelijke opdracht bij om samen met alle belanghebbenden binnen en buiten de school zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen te bieden. Autonomie brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee.’

Edward Moolenburgh schreef twee blogs over samenwerken in het onderwijs:
Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.