Profielorganisaties ondersteunen pleidooi voor taskforce lerarentekort

Profielorganisaties VBS, Verus, VOS/ABB, VGS, LVGS en ISBO ondersteunen in een brief aan ministers Slob en Van Engelshoven het advies van de Onderwijsraad en de brief van de sectorraden voor een taskforce lerarentekort.
 
Deze organisaties achten de taskforce noodzakelijk om tot een plan van aanpak van het lerarentekort te komen. De profielorganisaties bieden in de brief graag hun expertise en praktijkervaring aan. Gezien de urgentie en maatschappelijke impact zien zij een regierol voor het kabinet. De discussie over de inzet en kosten van uitzendkrachten in het onderwijs onderstreept de noodzaak van een taskforce lerarentekort.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.