Privacyverklaring VBS aangepast aan AVG

VBS moet net als scholen en andere organisaties voldoen aan de vereisten van de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Daarom is de privacyverklaring van VBS aangepast aan deze nieuwe gegevensbeschermingswet.

VBS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke persoonsgegevens wij verwerken. VBS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG. In de privacyverklaring is vastgelegd voor welke doelgroepen VBS persoonsgegevens registreert en op welke grondslag.
 
Voor vragen of klachten over de privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Mw. M. Leget
E-mail: mleget@vbs.nl

Lees de privacyverklaring van VBS.