P&O’ers bespreken werkdrukgelden en cao-onderhandelingen

De uitvoering van het werkdrukakkoord en de onderhandelingen voor de cao-po kwamen aan bod tijdens de P&O Netwerkbijeenkomst PO van VBS. Aansluitend kwam het lerend netwerk van P&O’ers bijeen voor een slotbijeenkomst.
 
De P&O’ers wisselden ervaringen uit over de besteding van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Dankzij het akkoord komt er volgend schooljaar vervroegd gemiddeld 35 duizend euro per school beschikbaar voor maatregelen tegen werkdruk. ‘We bespraken hoe scholen ermee omgaan. Veel schoolbesturen hadden de formatie al klaar en gebruiken het geld nu om tijdelijk externe krachten in te huren. Bijvoorbeeld onderwijsassistenten via uitzendbureaus’, vertelt netwerkregisseur Nienke Daniëls.
 
Scholen zijn bezig beleidsplannen maken: hebben we werkdruk en zo ja wat gaan we daaraan doen? Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een aantal tools om werkdruk te meten en aan te pakken. En de Rijdende School voor circuskinderen en kinderen van kermisexploitanten heeft een ict-toepassing ontwikkeld waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen in de klas, ict kan ook een rol spelen bij werkdrukverlaging´, zegt de netwerkregisseur.
 
Cao-po
Ook de onderhandelingen voor de nieuwe cao-po kwamen ter sprake. ‘De P&O’ers hopen dat er voor het eind van het schooljaar een nieuwe cao ligt. Speerpunt van de sociale partners daarbij is een eenvoudigere en transparantere cao; het loongebouw moet minder ingewikkeld worden. De P&O’ers zijn blij met deze modernisering’, merkt Daniëls.
 
Lerarenregister
Daniëls: ‘Het lerarenregister schuiven P&O’ers als een hete aardappel voor zich uit. Ze staan achter het idee dat leraren eigenaar zijn van hun eigen professionalisering, maar de administratieve lasten die daarvoor worden opgetuigd vinden ze verschrikkelijk. Daarbij is de huidige status van het register onduidelijk, ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten.’
 
Lerend netwerk
Een deel van de P&O’ers sloot de middag af met een vijfde en slotsessie van het lerend netwerk. Het doel was om dieper in te gaan op strategisch personeelsbeleid. ‘In een viertal sessies hebben de medewerkers een leervraag opgesteld: wat is de rol van HR om verandering binnen een onderwijsorganisatie teweeg te brengen? Een P&O’er wilde bijvoorbeeld werving en selectie beter organiseren, een ander wilde meer en betere samenwerking tussen verschillende teams binnen de organisatie’, vertelt de netwerkregisseur.
 
De slotsessie was met Jelger Spijkerboer, die veel organisaties over veranderkunde adviseert. ‘Hij wist een leuke discussie op gang te brengen over de vraag hoe je mensen in een organisatie meekrijgt bij veranderingen? De kern ligt bij de vraag vooraf: wat is het probleem, waarom ga je veranderen? Het was leuk om daarmee aan de slag te gaan en smaakte naar meer’, constateert ze.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.