Pleidooi voor lef en burgerlijke ongehoorzaamheid bij ALV

‘Beweging in het onderwijs, bruisen en vonken’ was het thema van de Algemene Ledenvergadering van VBS, op 8 november jl. in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Zo bruisten en vonkten ook de vier sprekers over het belang van meer samenwerking en digitalisering in het onderwijs, over autonomie, lef, visie en burgerlijke ongehoorzaamheid en de kansen voor scholen om te lobbyen bij de gemeente.

Na het huishoudelijke deel en het diner was het woord aan vier sprekers. Annette Dölle (intervenieert in het sociaal en publiek domein, heeft een onderwijsachtergrond en is medeauteur van ‘Nooit af in het onderwijs’) trapte af met een bevlogen verhaal tegen bureaucratie en voor meer samenwerking en digitalisering in het onderwijs. ‘We geven jaarlijks 400 miljoen euro uit aan vijf grote educatieve uitgeverijen. Daarmee kun je de complete werkdruk oplossen.’ Scholen kunnen gebruikmaken van open source technologie, bepleitte Dölle. ‘Als interim-docent ben ik zelf lesmateriaal gaan maken. Gebruik open source technologie en werk samen. We zouden tegen leraren kunnen zeggen: plaats alle lessen en materiaal op een platform en iedereen binnen VBS mag daar gebruik van maken.’

Daarna brak Wessel Stet, oud-leerkracht, -directeur en nu adviseur bij HCO in Den Haag, een lans voor lef, visie, autonomie en burgerlijke ongehoorzaamheid bij schoolleiders. ‘Onderwijskundig leiderschap heeft een veel groter effect op het leren van kinderen dan transformationeel leiderschap, blijkt uit onderzoek van de Nieuw-Zeelandse onderwijswetenschapper John Hattie. Als schoolleider moet je keuzes maken: wat doe ik wel en niet. Ook moet je tijd maken om de klas in te gaan en met leerkrachten in gesprek te gaan over onderwijs. Dat vraagt lef. Ik hoop dat u na vanavond lef, autonomie, visie en burgerlijke ongehoorzaamheid meeneemt om het leren van kinderen te verbeteren.’

VBS-lobbyisten Henriëtte Kievit en Meüs van der Poel gingen in op de kansen die de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart 2018 bieden om te lobbyen bij de gemeente. ‘Het onderwijsbeleid wordt steeds meer decentraal bepaald. De doordecentralisering van onderwijshuisvesting biedt bijvoorbeeld kansen: kies voor doordecentralisatie of niet, onderhandel met de wethouder en maak goede afspraken.’ VBS-directeur Edward Moolenburgh kondigde aan dat VBS in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een masterclass lokale belangenbehartiging zal organiseren.

VBS-voorzitter Wobine Buijs sloot de avond op ludieke wijze, op rijm, af. Haar kernboodschap: ieder kind verdient onderwijs dat bij hem past en hier werken we samen aan. Thema’s hierbij zijn diversiteit, samenwerking en eigenheid, want dat is waar VBS voor staat.

Een uitgebreid verslag leest u binnenkort in het decembernummer van De VBS.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.