Overstap van vmbo naar havo eenvoudiger

Leerlingen met een diploma gemengde of theoretische leerweg mogen onder voorwaarden niet geweigerd worden op de havo. Minister Slob stuurt een wetsvoorstel hierover naar de Raad van State.

Een van die landelijk te bepalen voorwaarden is het succesvol afleggen van eindexamen in een extra vak in het vmbo. Het doel van het wetsvoorstel is de doorstroom van vmbo naar havo te vereenvoudigen en alle leerlingen gelijke kansen te bieden. Nu stellen scholen zelf vaak aanvullende eisen aan doorstromers. Dit leidt tot ongelijkheid en onduidelijkheid.