Moeten er maatregelen getroffen worden voor de post tijdens schoolvakanties?


Het antwoord luidt, ja. Uit jurisprudentie is gebleken dat de (administratieve) rechters geen rekening houden met schoolvakanties. De school dient er voor te zorgen dat de post niet te lang blijft liggen. Dit geldt ook voor de zogenoemde postbewaarservice van PostNL.
 
Het kan zijn dat er binnen een termijn van vier weken een reactie gegeven moet worden op een lopende zaak, of dat binnen zes weken een nadere motivatie moet worden gegeven. Als dit verzoek niet wordt behandeld, kan er een groot (financieel) probleem ontstaan. Ook deurwaarders hanteren termijnen. Als er niet binnen een bepaalde tijd gereageerd wordt, werkt dit kostenverhogend.
 
Ook dient er in voorzien te worden dat een bestuurslid aanwezig is, die mandaten heeft om lopende zaken af te handelen.


Nienke Daniels, senior adviseur, helpdesk
06 53 57 33 93
ndaniels@vbs.nl