Veel vragen over cao en disfunctioneren bij Helpdesk

De VBS Helpdesk had 1085 contacten met VBS-leden in 2017. De drukste maanden waren juni en november, het rustigst was augustus.
 
De VBS Helpdesk is ook in 2018 elke werkdag bereikbaar voor onderwijsvragen. De Helpdesk behandelt juridische vraagstukken, maar ook onder meer cao- of HRM-gerelateerde vragen.
 
Nienke Daniëls, van de VBS Helpdesk, onderscheidt vijf hoofdonderwerpen in de vragen. ‘Veel helpdeskcontacten gaan over de interpretatie van de cao po of vo. Ook krijgen we veel  rechtspositionele vragen over medewerkers met wie het niet lekker loopt, ofwel omdat ze ziek zijn of niet goed functioneren.'
 
Het derde onderwerp zijn vragen over leerlingen. ‘Vaak is dat gerelateerd aan passend onderwijs. Hoe ver moet je gaan in het begeleiden van zorgleerlingen bijvoorbeeld.’ Ook de relatie school-ouders leidt regelmatig tot vragen. ‘Als ouders scheiden ligt de vraag voor welke informatie je juist wel of niet moet  verstrekken’, vertelt Daniëls.

De vijfde vragencategorie is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). ‘Vaak handelt dat over de wisselwerking tussen MR en bestuur: moeten we instemming of advies vragen over een bepaald onderwerp?’ En in de aanloop naar de nieuwe Europese privacywetgeving per mei 2018 merkt Daniëls dat privacy-items meer spelen.
 
Daniëls heeft hoofdzakelijk contact met p&o’ers, directeur-bestuurders en bestuurders in het po en vo. ‘Ik merk dat leden het heel prettig vinden om te klankborden met een onafhankelijke derde. Vaak vinden mensen het heel prettig als je meedenkt over een dossier van bijvoorbeeld een medewerker van wie het functioneren ter discussie staat.’
 
Nienke Daniëls, VBS Helpdesk
Gratis eerstelijns advies voor VBS-leden:
070 331 52 15 (ma t/m vr, 9.00 tot 17.00 uur)
helpdesk@vbs.nl