Mag een onbevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs wel spellen geven?

Regelmatig komt bij mij de vraag wat een onbevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs wel of niet mag geven en/of doen.
 
Een leerkracht die niet bevoegd is om het vak bewegingsonderwijs te geven, mag in de gymzaal of tijdens het lesuur geen activiteiten geven die aan bewegen verwant zijn. Dat betekent ook geen yoga, balspelletjes, dans of buiten-beweegactiviteiten. Wanneer hij dit wel doet, is de leerkracht juridisch strafbaar en het bevoegd gezag wordt aansprakelijk gesteld. Als de onbevoegde leerkracht tijdens dit lesuur bijvoorbeeld een drama- of muziekles geeft, dan is beweging natuurlijk wel toegestaan. Echter vervalt hiermee de les bewegingsonderwijs en zal deze later in de week ingehaald moeten worden door een bevoegd iemand.
 
Een onbevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs mag tijdens de pauze wel begeleiden in bewegingsactiviteiten, omdat de pauzes op school anders gestructureerd en georganiseerd is. Mocht de leraar wel bevoegd zijn voor het geven van de lessen bewegingsonderwijs, dan is hij of zij bevoegd voor alle onderdelen en wordt er geen onderscheid gemaakt wat betreft de inhoud van de lessen. Een bevoegd iemand mag lessen met zowel spel, als lessen met toestellen, trampolines of buitensporten geven.


Nienke Daniels, senior adviseur, helpdesk
06 53 57 33 93
ndaniels@vbs.nl