Lerarenregister van de baan

De invoering van het lerarenregister gaat niet door. Dat schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Het verplichte lerarenregister per 1 augustus 2018 komt er niet. Het vrijwillige register blijft wel beschikbaar voor leraren die daarin hun portfolio hebben opgeslagen. Volgens minister Slob is het lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl dit juist bedoeld was als middel om de beroepsgroep te versterken.

Stevige beroepsgroep
Slob wil dat de leraar de regie terugkrijgt. ‘Het opbouwen van een stevige beroepsgroep van leraren verdient een nieuwe kans’, schrijft hij in de Kamerbrief. De minister is niet van plan om van bovenaf een beroepsgroep te verplichten, maar wil leraren wel ondersteunen om zo’n collectief goed vorm te geven.
 
Hij heeft Alexander Rinnooy Kan (eerder voorzitter van de Commissie Leraren) gevraagd te verkennen welke stappen nodig zijn om tot een stevige beroepsgroep te komen. Zijn rapportage wordt rond de herfst verwacht.

VBS standpunt
VBS vindt het een verstandige keuze om het lerarenregister niet door te laten gaan. VBS acht deze wetgeving overbodig. Indien leraren zichzelf willen registreren, is het aan de beroepsgroep zelf om dit op te pakken. Daarbij heeft een schoolbestuur de plicht de bekwaamheid van zijn leraren te waarborgen. Het lerarenregister zou bovendien kunnen leiden tot meer regeldruk in scholen.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.