Leraren gaan soms meer verdienen dan adjunct-directeuren

Het P&O Netwerk PO van VBS had op 12 juni 2018 de primeur; een toelichting bij het onderhandelaarsakkoord voor de cao po 2018 door Ellen Bonke, juridisch adviseur arbeidsrecht bij de PO-Raad. De P&O’ers hadden veel vragen over de nieuwe functies en loonschalen van leraren per 1 september 2018. Leraren in schaal L11 en L12 kunnen het salaris van directieleden, ib’ers en orthopedagogen dan naderen of voorbij gaan.
 
Alle leraren in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs krijgen per 1 september 2018 een nieuwe functie(beschrijving) en salarisschaal. Bonke gaf aan dat de nieuwe functiebeschrijvingen er zijn gekomen omdat het onderwijs is veranderd. Er wordt steeds meer van leraren gevraagd bij het analyseren van resultaten en het kunnen omgaan met veeleisende ouders. ‘Leraren in het primair onderwijs hebben een zwaarder beroep dan waarvoor ze betaald krijgen’, zei Bonke.
 
Deze nieuwe functies van leraren zijn via het functiewaarderingssysteem Fuwasys-PO gewaardeerd en daar kwam een hogere schaal uit. ‘Daarom zit elke leraar in de nieuwe cao minimaal in schaal L10’, verklaarde Bonke.
 
Directiesalaris
Leraren in schaal LB, zoals leraren in het speciaal onderwijs, gaan naar schaal L11. Daardoor naderen of overstijgen leraren in schaal L11 en L12 het salaris van adjunct-directeuren/locatieleiders, ib’ers en orthopedagogen. Bonke bevestigt dat zowel leraren als directieleden en orthopedagogen in Fuwasys-PO op basis van hun takenpakket in schaal 11 kunnen uitkomen. Het kan daardoor zijn dat leraren meer verdienen dan adjunct-directeuren. ‘Dat is in veel sectoren helemaal niet ongebruikelijk’, weet Bonke. ‘In schaal 11 heb je een zwaar takenpakket; je moet op onderwijskundig beleidsniveau een bijdrage leveren aan het onderwijs bijvoorbeeld.’
 
Oop
De salarissen van leraren gaan nu omhoog. De P&O’ers vroegen zich af of er in de volgende onderhandelingsronde ook iets gedaan wordt voor onderwijsondersteunend personeel (oop) en directie. Bonke gaf aan dat de 270 miljoen uit het regeerakkoord specifiek bestemd is voor salarissen van leraren. ‘Daardoor was er geen ruimte om ook iets voor directie en oop te doen. Wel is gezegd bij de volgende cao-onderhandelingen te kijken naar directiesalarissen.’

Lees ook de lijst met 20 veel gestelde vragen over de cao po die VBS maakte.

Heeft u vragen over de cao po? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk:
Nienke Daniels, VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@vbs.nl