Leraren én schoolleiders protesteren op 12 september

Als afsluiting van een reeks estafettestakingen zijn leraren in Zuid-Holland en Zeeland door het PO-front opgeroepen te staken op 12 september. VBS pleit voor een landelijke taskforce lerarentekort om tot langetermijnoplossingen te komen.
 
Met een lerarenstaking en demonstratie in Rotterdam wil het PO-front het kabinet bewegen tot meer investeringen in het onderwijs om onder meer het loonverschil met het vo te slechten. Ook voert schoolleidersvereniging AVS vanaf 12 september maandelijks actie om voor schoolleiders een hoger salaris en minder werkdruk te bewerkstelligen. De PO-Raad heeft een handleiding online gezet met informatie voor werkgevers over de staking.

Landelijke taskforce
VBS, andere profielorganisaties en de PO-Raad en VO-raad pleitten al eerder voor een landelijke taskforce om tot langetermijnoplossingen voor het lerarentekort te komen. Het lerarentekort en het groeiende tekort aan schoolleiders kwamen ook ter sprake tijdens het VBS Onderwijsontbijt met Kamerleden op 6 september 2018. Wouter Groot, directeur-bestuurder van de Casimirschool in Gouda, pleitte voor een apolitiek nationaal plan voor lerarenaanwas, onderwijskwaliteit en schoolleiders die kunnen verbinden, inspireren en innoveren.

Aandachtspunten voor een nationaal plan zijn wat VBS betreft onder meer:
  • Genoeg tijd voor goede begeleiding van startende leraren in het onderwijs.
  • Een aantrekkelijkere pabo, met specialismes voor onder-, midden- en bovenbouw. Met behoud van kennis van de doorgaande leerlijn, zodat leerkrachten indien nodig in alle groepen ingezet kunnen worden.
  • Pabo-stagiaires moeten beschikbaar blijven voor alle scholen, ook de kleinere. In toenemende mate blijkt het voor kleine scholen lastiger om stagiaires aan te trekken vanwege contracten tussen grote schoolbesturen en pabo’s.
(11 september 2018)