Leden zien VBS als betrouwbare netwerkorganisatie die actief kennis deelt

De diensten van VBS die leden het meest waarderen zijn: belangenbehartiging, de VBS Helpdesk, advisering op maat en de informatievoorziening. Dit blijkt uit de reacties op de VBS-ledenenquête.
 
De afgelopen weken vroegen we VBS-leden per email om feedback om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften van onze leden. De overgrote meerderheid van de leden voelt zich verbonden met en ziet het belang van VBS. Zij zien VBS in hoofdzaak als een betrouwbare netwerkorganisatie die actief is met kennisdeling. Daarbij voelen zij zich door VBS geholpen bij  praktische vraagstukken. Het meest gewaardeerd door VBS-leden zijn de belangenbehartiging door VBS, de Helpdesk, advisering op maat en de informatievoorziening.
 
VBS communiceert goed naar uw oordeel. Een verbeterpunt is dat VBS nog meer zichtbaar mag zijn, vooral op bijeenkomsten die relevant zijn voor de scholen van leden. Wij zijn aangemoedigd om nog meer van ons te laten zien en horen. Dat zullen we binnenkort doen, als we u informeren over de vervolgstappen mede naar aanleiding van deze enquête.
 
Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.