‘Laat gemeente renovatie schoolgebouwen betalen’

Gemeenten dragen de kosten voor renovatie van schoolgebouwen, zij maken een huisvestingsplan voor minstens 16 jaar en schoolbesturen in het PO mogen investeren in huisvesting. Met deze voorstellen willen de PO-Raad, VO-raad en de VNG de onderwijshuisvesting verbeteren.
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van nieuwbouw van schoolgebouwen, maar niet voor renovatie. Dit leidt soms tot discussie tussen gemeente en schoolbesturen wie opdraait voor welke kosten. Daarom ligt er nu het voorstel gemeenten ook wettelijk verantwoordelijk te maken voor renovatie. Voorwaarde daarbij is dat renovatie leidt tot een gebouw dat kwalitatief vergelijkbaar is met nieuwbouw en tenminste weer 25 jaar mee kan. Ook moet er een ‘afwegingskader’ komen dat duidelijkheid creëert wanneer er tot renovatie wordt overgegaan en wanneer tot nieuwbouw. Dit stellen de PO-Raad, VO-raad en VNG voor aan het ministerie van Onderwijs in het document ‘Concretisering Huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-raad en VNG’.
 
Integraal huisvestingsplan
Daarnaast is het voorstel dat elke gemeente minstens voor de komende 16 jaar de plannen voor onderwijshuisvesting op papier zet in een integraal huisvestingsplan. De raden en de VNG willen af van de jaarcyclus in het huisvestingsbeleid en wettelijk vastleggen dat er met een meerjarenprogramma van 4 jaar gewerkt wordt dat doorloopt tot tenminste 16 jaar. Daarbij aansluitend zouden schoolbesturen met meerjarenonderhoudsplanningen gaan werken.
 
Schoolbesturen investeren
Ook moeten schoolbesturen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs volgens het voorstel wettelijk de mogelijkheid krijgen te investeren in huisvesting. De drie partijen verwachten dat ‘een versoepeling van het investeringsverbod kan leiden tot een gezamenlijke financiering die de kwaliteit van onderwijshuisvesting kan vergroten dan wel het moment van investeren kan vervroegen’.

Standpunt VBS
VBS ziet in het huisvestingsvoorstel een goede mogelijkheid om de onderwijshuisvesting te verbeteren. VBS-netwerkregisseur Peter Warnders zegt: ‘Het voorstel om renovatiekosten bij gemeenten neer te leggen, betekent een doorbraak in de discussie wie voor de kosten opdraait. Ook het plan om schoolbesturen in het PO en SO te laten investeren is winst. Door gemeente en schoolbestuur gezamenlijk een huisvestingsplan te laten maken en betalen, kom je samen tot iets moois; een kwalitatief goed schoolgebouw voor leerlingen en personeel.’
 
Lees ook het artikel 'Je gunt elk kind een goed' gebouw over coöperatie Breedsaam in Breda, waar de gemeente het budget voor onderwijshuisvesting overhevelde naar de schoolbesturen (eerder verschenen in De VBS maart 2018).

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.