Kleinescholentoeslag stijgt met 20 miljoen

Kleine scholen krijgen er jaarlijks 20 miljoen euro bij. De kleinescholentoeslag stijgt hierdoor naar 140 miljoen euro per jaar.
 
Zo’n tweeduizend basisscholen met minder dan 145 leerlingen ontvangen van het kabinet meer geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Zoals afgesproken in het regeerakkoord trekt het kabinet jaarlijks 20 miljoen euro extra uit voor de kleinescholentoeslag. In 2018 gaat het om een bedrag van 10 miljoen euro en in de jaren daarna structureel om 20 miljoen euro. In deze Kamerbrief staan de exacte bedragen afhankelijk van de schoolgrootte. Dit bedrag is een uitbreiding van het budget van 120 miljoen euro dat jaarlijks al beschikbaar is. Scholen zijn vrij in de besteding van de toeslag.
 
Minister Slob vindt het belangrijk om kleine scholen extra te steunen. Kleine scholen hebben minder personeel en budget om dezelfde taken uit te voeren als grote scholen. De toeslag helpt volgens de minister om de school in kleine gemeenschappen open te houden of samen te werken met een andere school. Met de toeslag worden ook scholen in krimpgebieden ondersteund. VBS vindt de kleinescholentoeslag van belang om de diversiteit in het onderwijsaanbod te waarborgen.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.