Klachtencommissie algemeen bijzonder onderwijs zoekt (vice)voorzitter en leden

De GCBO (geschillen commissies bijzonder onderwijs) zoekt een voorzitter, vicevoorzitter en leden voor de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs.
 
Vacature (vice)voorzitter
GCBO zoekt een jurist (bij voorkeur een (oud-) lid van de rechterlijke macht) die van harte betrokken is bij het belang van goed, -algemeen bijzonder geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.  Lees hier de volledige vacaturetekst voor een voorzitter en vicevoorzitter.

Vacature leden
Ook zoekt de Klachtencommissie nieuwe leden vanwege het aflopen van de termijn van enkele leden. GCBO zoekt een (oud-) schooldirecteur of iemand met bestuurservaring in het primair onderwijs. Daarnaast kan gedacht worden aan een persoon met een pedagogische achtergrond. Bijvoorbeeld een orthopedagoog, (kinder)psycholoog, jeugdarts of zorgcoördinator (ib’er) uit het primair of voortgezet onderwijs. Ervaring binnen de sector van vrijescholen is een pré.
Lees hier de volledige vacaturetekst voor leden voor de klachtencommissie. (Reactie uiterlijk 2 juli 2018).

De Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De commissie behandelt klachten op grond van de onderwijswetten. Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie ad hoc samengesteld, bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist en twee deskundigen.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.