Hoe handel je als schoolbestuur/directeur met gescheiden ouders?

Elke school krijgt er wel mee te maken: gescheiden ouders van leerlingen.

De juristen van alle profielorganisaties krijgen veel vragen van schoolbesturen en directeuren over hoe ze in verschillende situaties met gescheiden ouders moeten handelen. Dit artikel bespreekt aan de hand van relevante wetgeving en uitspraken van rechters en geschillen- en klachtencommissies de meest voorkomende situaties en tracht de schoolbesturen hiermee handvatten te geven over hoe hiermee om moet worden gegaan.