Het VBS Onderwijs Ontbijt

Minder regeldruk en meer ruimte en autonomie voor scholen en leraren: zo klonk de belangrijkste boodschap vanuit het onderwijs tijdens het VBS Onderwijs Ontbijt op 8 juni. Tweede Kamerleden Bente Becker (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) gingen het gesprek aan met een aantal schooldirecteuren en VBS-bestuurders en directieleden.

De drie wensen voor de politiek van VBS zijn uitgebreid besproken. Zo pleit VBS-directeur Edward Moolenburgh voor verlaging van de regeldruk voor scholen en de evaluatie van bestaande regelgeving door een praktijkeffectrapportage. Daarnaast moet de professionele autonomie van leraren en schoolbesturen vergroot worden en moet het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ zo snel mogelijk  geïmplementeerd worden.

Benieuwd hoe het gesprek tussen Kamerleden en de schooldirecteuren is verlopen? Het gehele verslag van de ontbijtmeeting leest u 26 juni in De VBS.


Edward Moolenburgh, directeur VBS
06 10 24 96 21
emoolenburgh@vbs.nl