Het belang van een sterke lokale lobby: Masterclass lokale belangenbehartiging

Gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018, gemeenten die meer taken krijgen en een andere rol aannemen, (boven)regionale samenwerkingen en issues die juist op lokaal niveau ontstaan.

Het belang van een sterke lokale lobby om de belangen van scholen goed op de lokale (politieke) agenda te zetten wordt steeds groter. In deze Masterclass op 20 februari 2018 gaan we in op effectieve lokale belangenbehartiging. Doel is om schoolleiders en bestuurders meer inzicht en tools te geven in het planmatig beïnvloeden van gemeentelijke besluitvorming, zowel op ambtelijk als politiek niveau. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. 

Opzet
In een groep van maximaal 20 deelnemers kunt u onder leiding van Henriette Kievit en Meüs van der Poel, Hofstaten Public Affairs, verkennen of uw organisatie klaar is voor de lokale lobby en op welke wijze u deze nog (verder) kunt versterken. Ook gaan we in op de vraag wat VBS-scholen verwachten van een nieuw college. Welke kansen zijn er? (Ver)nieuwbouw, projecten? Of halen we dan het Paard van Troje (lees: politiek) binnen in onze mooie, autonome scholen?

Inhoud
Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn:
  • Gemeenteraadverkiezingen 2018
  • De veranderende rol van de gemeente: thema’s en ontwikkelingen
  • De gemeente en lokaal onderwijsbeleid 
  • Inzetten op een professionele en gestructureerde lobbyaanpak
  • Do’s en dont’s
  • Best practices

De VBS-masterclass Lokale belangenbehartiging vindt plaats op dinsdag 20 februari 2018, van 14.00 uur tot 16.00 uur, in het nieuwe gebouw van basisschool De Nijepoort, Versteeglaan 146, Groenekan. Kosten: € 25,00.

Inschrijven kan hier.

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.