Handreiking Arbobeleid(splan) voor VO

Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Voion stelt een handreiking Arbobeleid(splan) beschikbaar voor werkgevers in het voortgezet onderwijs.

In de Arbowet staat dat een werkgever hoort te zorgen voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden. De handreiking Arbobeleid(splan) geeft aan hoe scholen met hun arbobeleid voldoen aan de minimumeisen van de Arbowet en de afspraken uit de cao-vo over veilig en gezond werk. Idealiter worden de uitgangspunten en doelstellingen van dit arbobeleid volgens Voion vastgelegd in een arbobeleidsplan.
 
In de handreiking komen onder meer aan bod:
  • De formulering van doelstellingen en inhoud van het arbobeleid
  • De organisatie van arbozorg
  • De evaluatie van het arbobeleid
De handreiking is bestemd voor: het schoolbestuur als werkgever, de schoolleiding als verantwoordelijke voor veilig en gezond werk, de P(G)MR die instemmings- en adviesrecht over arbeidsomstandigheden heeft en overige medewerkers met advies- en uitvoerende taken als P&O’ers, preventiemedewerkers en BHV’ers.

Download de handreiking Arbobeleid(splan).

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52.