Decentraal onderwijsbeleid voor iedereen

Het onderwijsstelsel is toe aan verandering. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’.
 
De raad adviseert om de verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en gemeenten te herzien. Gemeenten en onderwijsinstellingen  hebben een steeds grotere rol gekregen bij het bepalen van beleid over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierdoor zijn ze sterk afhankelijk van elkaar geworden, wat leidt tot spanningen op bestuurlijk niveau. Kinderen en jongeren krijgen hierdoor niet altijd de hulp die ze nodig hebben. 
 
De samenwerking tussen gemeenten en onderwijsinstellingen moet beter geregeld worden, vindt Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad: “Om regionaal zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden aan kinderen en jongeren, moeten de rollen van zowel het Rijk, de gemeenten als onderwijsinstellingen duidelijker afgesproken worden.”
 
VBS vindt overzichtelijkheid in het onderwijs, ook op lokaal niveau waar men het beste weet wat daar nodig is, van groot belang. Het gaat erom slim met elkaar samen te werken. De positie van met name kleine onderwijsinstellingen mag hierbij niet uit het oog worden verloren. Vaak zijn zij het die nu ondersneeuwen. Hun stem moet gehoord blijven worden. Maar dit moeten we wel zo regelen dat dit niet leidt tot een extra last voor schoolbestuur en -management.

Het advies van de Onderwijsraad leest u hier

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52