Bedrijfseconomisch ontslag in het primair onderwijs

Door de Wet Werk en Zekerheid is voor het bijzonder onderwijs veel veranderd bij ontslag om bedrijfseconomische reden. Het artikel 'Bedrijfseconomisch ontslag in het primair onderwijs' gaat in op bedrijfseconomisch ontslag in het bijzonder onderwijs en in het openbaar onderwijs. Ook worden de mogelijkheden van vergoeding van de uitkeringslasten besproken.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de juridische helpdesk van de ISBO, VBS, Verus, VGS en de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Deze bijdrage is de vierde bijdrage in de reeks en is verzorgd door René Tromp van de VGS.

Nienke Daniels, VBS Helpdesk
ndaniels@vbs.nl