Aanmelding scholingsaanbod rechtspositie in het VO

In samenwerking met Advocatenkantoor Dijkgraaf biedt VBS u op 11 oktober 2017 de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van het onderwijspersoneel in het VO.
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen ervaringen wordt er ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. De groep bevat maximaal 10 deelnemers.

De regelgeving met betrekking tot het eigenrisicodragerschap, de re-integratie-verplichtingen en specifieke CAO VO afspraken zoals de ZAVO, is complex. U kunt als bestuurder, directeur/schoolleider of HRM-functionaris in het voortgezet onderwijs gemakkelijk het spoor bijster raken. Bas Vorstermans en Noor Dietvorst maken op 11 oktober 2017 de wet- en regelgeving voor onderwijspersoneel op dit vlak voor u begrijpelijk. Ook de actualiteiten worden behandeld vanuit de jurisprudentie, zoals de opeisbaarheid van de transitievergoeding bij een gedeeltelijke herplaatsing bij ziekte.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:
- Specifieke knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid voor het VO: hoe is de stand van zaken na twee jaar WWZ en wat zijn de risico’s voor de werkgever?
- De uitwerking van de ZAVO in de praktijk: ken je rechten en plichten   
- Het eigenrisicodragerschap voor de WW, ZW en WIA: hoe werkt dit eigenrisicodragerschap, hoe krijg je als werkgever inzicht in de kosten en hoe kun je deze beheersbaar maken?
- De re-integratie-verplichtingen in het kader van artikel 72a WW voor het VO: tips & tools voor de praktijk
- Do’s en don’ts bij beëindiging van een dienstverband: waar moet je op letten?
- Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen vanuit de praktijk 

Mr. dr. Frans Brekelmans (politiek adviseur bij AOb en voormalig rechter) zal zorgen voor een kijkje in de keuken van de jurisprudentie op dit gebied.

Voorafgaand aan de cursus wordt u een korte vragenlijst toegestuurd om een optimaal beeld te krijgen van uw vragen en verwachtingen.

Wanneer: 11 oktober 2017 (aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.30 uur)
Waar: Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag
Door wie: Bas Vorstermans & Noor Dietvorst samen met Frans Brekelmans
Voor wie: bestuurders, directeuren, HRM-functionarissen en schoolleiders in het voortgezet onderwijs
Prijs: € 290,- per deelnemer exclusief BTW
 
Deelnemende cursisten ontvangen het cursusmateriaal dat bestaat uit het handboek Wet Werk en Zekerheid van uitgeverij PICA .

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link

Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen? Mail ons op communicatie@vbs.nl of bel 070-331 52 52