VBS Academie


Hoe bouw ik een dossier op? Ik ben net toegetreden tot een bestuur, wat zijn de relevante thema's? Pedagogisch vakmanschap: ik zoek inspiratie hoe om te gaan met brede vorming. Hoe zorg ik ervoor dat mijn gesprekstechnieken verbeteren? Samenwerken is nodig, maar hoe en met wie?

VBS ondersteunt het onderwijs met cursussen en bijeenkomsten. Zij worden op maat ontwikkeld voor schoolleiders, bestuurders, interne toezichthouders en medezeggenschapsraden, maar ook voor leerkrachten en ouders. De inhoud is actueel, de vorm verschillend. Denkt u aan een lezing, interactieve workshop, gastles, diner pensant of symposium.Ons aanbod bestrijkt de thema’s Bedrijfsvoering, Diversiteit & EigenheidOuders & School en Samenwerking. Naast cursussen en ledenbijeenkomsten houdt VBS ook diverse netwerken in stand.

In onze Agenda vindt u een overzicht van ons totale aanbod. Heeft u een specifieke vraag, neemt u dan contact op met het cursussecretariaat of een van de adviseurs. Wij denken graag met u mee en zoeken een oplossing voor uw behoeften.

VBS is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Hierdoor zijn al onze cursussen en opleidingen vrijgesteld van btw. Opname in het CRKBO garandeert onder meer ook dat we een goede registratie voeren van inschrijvingen en deelnemers, dat onze docenten van goede kwaliteit zijn, dat er een goede klachtenregeling is en dat de informatie die u van ons krijgt duidelijk en betrouwbaar is. Download de klachtenregeling dienstverlening cursussen/trainingen.
Anita Kuiper, assistent netwerkregisseur
070-331 52 39
akuiper@vbs.nl