Bestuurlijke samenwerking

'Alleen of samen sterker?'


Doorgaan als zelfstandig schoolbestuur? Samenwerking zoeken met andere scholen, of zelfs fuseren? In tijden van bezuinigingen, leerlingendaling en passend onderwijs stellen veel scholen zich deze vragen. Maar ook zien vele scholen kansen in samenwerking voor betere kwaliteit en meer mogelijkheden. Ook het gezamenlijk beter afstemmen of belangen behartigen kan een reden zijn voor samenwerking. VBS analyseert, inventariseert mogelijkheden en knelpunten en adviseert. Vervolgens begeleidt zij scholen op weg naar de passende oplossing. Aandacht voor het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen door heldere communicatie is hierbij een vanzelfsprekendheid.
 
Wat passend is kan per situatie verschillen. Zo heeft VBS onder andere:
  • aan de wieg gestaan van de Coöperatie VO en de Coöperatie PO
  • scholen voor special (Mytyl) onderwijs begeleid bij het tot stand komen van een samenwerkingsverband, Kennisgroep Speciaal, dat is gericht op het delen en ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande kennis en expertise die duurzaam en toekomstgericht is
  • trajecten uitgevoerd met scholen die hebben geleid tot samenwerking tussen directies, op het gebied van financiën en HRM
  • fusietrajecten/bestuursoverdrachten begeleid
  • samenwerking tussen onderwijs en de cultuur en sportsector gestimuleerd middels het inzetten van combinatiefuncties
 


Edward Moolenburgh, directeur
06-10 24 96 21
emoolenburgh@vbs.nl