Samenwerking


Samenwerken? Stel u eerst de vraag waarom. Doet u het vanuit visie en overtuiging of doet u het omdat het verplicht is? Samenwerking vind je in het onderwijs tussen de betrokkenen binnen een school zoals leerlingen, ouders en leerkrachten maar ook tussen directies, besturen en toezichthouders. Samenwerking vind je ook buiten de school.
 
VBS ondersteunt met beantwoorden van de waarom-vraag. Gaat u daadwerkelijk samenwerken dan analyseert ze samen met u mogelijkheden en knelpunten om vervolgens vanuit de inhoud op zoek te gaan naar de voor u juiste oplossing. Hier biedt VBS passende ondersteuning in ieder deel van het proces. Om samenwerking te laten slagen is het noodzakelijk te investeren in betrokkenheid naar elkaar en in het proces.  Samenwerken kenmerkt zich door een integrale aanpak tussen alle betrokkenen. Goede communicatie is bij samenwerking essentieel.