Verbinding met ouders

'De ouderbetrokkenheid op VBS–scholen is hoog, maar goed vormgeven aan die betrokkenheid is niet altijd vanzelfsprekend'


VBS stimuleert en ondersteunt het proces van ouderbetrokkenheid met specifieke projecten. Communicatie tussen school en ouders is hier een voorbeeld van. Andere onderwerpen voor een goed gesprek tussen school en ouders zijn onder meer het verbeteren en bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders, sociale veiligheid, de rol van toetsen en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. VBS faciliteert dergelijke gesprekken.

VBS staat voor de verbinding tussen alle betrokkenen bij de school. Ouders die VBS willen ondersteunen in haar werk voor scholen en ouders roepen wij op om donateur te worden. 


Edward Moolenburgh, directeur
tel: 06 10 24 96 21
emoolenburgh@vbs.nl