Medezeggenschap

'Helder takenpakket bevordert goed functioneren MR'


Nauwe betrokkenheid van ouders bij de school. Dat is een van de grote voordelen van een éénpitter. Hierdoor wordt veel in het informele circuit geregeld en opgelost. Maar wat is dan nog de rol van de MR? Hoe waarborg je ieders verantwoordelijkheden en verplichtingen?
Meer afstand is er bij een bestuur met meerdere scholen. Wat is de verhouding met de GMR, wie doet wat? Wie is de gesprekspartner van MR en GMR?
 
Deze cursus geeft een inleiding in de hoofdpunten van de WMS Op informatieve en interactieve manier nemen we u mee in de verwachtingen en verplichtingen van (G)MR-leden:
rolverdeling en rolduidelijkheid
werkwijze bestuur, toezicht, directie en zeggenschap
communicatie, informatie & afstemming
 
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor ouder- en personeelsgeledingen van de (G)MR. En in het voortgezet onderwijs ook voor leerlingen. Leerzaam voor nieuwe (G) MR-leden , maar ook voor meer ervaren leden een goede opfrisser.  Deelname van de ‘bestuurder’ of schoolleiding is van waarde. Medezeggenschap is immers iets wat je in gezamenlijkheid doet.
 
In company
VBS verzorgt deze cursus op uw eigen locatie, datum en tijdstip.

Datum op maat
Leiding Peter Warnders
Kosten € 600  en € 750 wanneer meerdere locaties zijn vertegenwoordigd.
Aanmelden cursussen@vbs.nl


Peter Warnders, senior adviseur, woordvoering
06-51 85 63 63
pwarnders@vbs.nl