Ouders & School


VBS vindt dat school en ouders er samen toe doen. Samen vervullen ze ieder hun eigen rol in het geven van goed onderwijs aan kinderen. Communicatie, medezeggenschap en burgerinitiatieven waar het gaat om het stichten van nieuwe scholen, dit zijn allemaal zaken waarin VBS ouders en school ondersteunt en verbindt.