Vrijheid van onderwijs

'Vrijheid van onderwijs heeft Nederland veel gebracht'


VBS pleit bij politiek en overheid voor het waarborgen van de vrijheid van onderwijs. In het publieke debat staat deze vrijheid centraal: het recht op eigentijds onderwijs en een overheid die zich op de achtergrond houdt.

De inspanning van VBS voor zelfbestuur en zelforganisatie is erkend; in het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 staat: 'Zou de vrijheid van onderwijs niet bestaan dan zouden we het moeten uitvinden want het heeft Nederland veel gebracht en geeft ons internationaal aanzien.'

VBS vindt dat ouders maximale ruimte moeten hebben in het kiezen van een school. Vrije keuze zonder aan een wijk of gemeente gebonden te zijn. VBS is ook pleitbezorger voor het kunnen stichten van een nieuwe school. VBS begeleidt u van de initiatieffase tot en met de startfase.
 


Edward Moolenburgh, directeur
06-10 24 96 21
emoolenburgh@vbs.nl