Talent en Vernieuwingsonderwijs

'Ruimte bieden aan talenten betekent ook ruimte scheppen in de infrastructuur'


VBS biedt ondersteuning aan individuele scholen om ervoor te zorgen dat zij de talenten van leerlingen, maar ook van leerkrachten en andere betrokkenen bij het onderwijs, volledig kunnen ontplooien. Ook ondersteunt zij diverse netwerken zoals Begaafdheidsprofielscholen en Havisten Competent waar talentontwikkeling een speerpunt is.

VBS vindt dat scholen een bredere missie hebben dan taal en rekenen alleen. Ook brede algemene vorming, ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden, voorbereiding op een volwassen leven in de maatschappij en het ontwikkelen van een sterke identiteit hebben aandacht nodig.

VBS ondersteunt vernieuwing in het onderwijs op vele manieren. Als ambtelijk secretaris van de Nederlandse Montessori Vereniging, de Nederlandse Dalton Vereniging, Begaafdheidsprofielscholen en netwerk SOVO biedt VBS inhoudelijke en praktische ondersteuning aan de koepelorganisaties van deze vernieuwingsscholen. VBS heeft ook oog voor de impact van digitalisering en de veranderde wijze waarop jongeren leren.
 Edward Moolenburgh, directeur
06-10 24 96 21
emoolenburgh@vbs.nl