Schoolstichting

'VBS ondersteunt u op weg naar een nieuwe school'


Betrokkenen bij onderwijs (ouders, leerkrachten, maar ook leerlingen) hebben soms concrete bezwaren, maken een statement of signaleren een kloof tussen hoe het gaat in het onderwijs en hoe het ook zou kunnen gaan. Ze starten soms zelfs een nieuwe school. VBS begeleidt bij het starten van een nieuwe school, want passie en enthousiasme alleen zijn niet genoeg. De begeleiding omvat advies, onderzoek en uitvoering in zowel initiatieffase als in de startfase.
 
In de initiatieffase gaat het om:
  • toetsen van haalbaarheid- en levensvatbaarheid: is er voldoende belangstelling voor dit type onderwijs
  • ondersteunen bij totstandkoming, indienen en bepleiten van de aanvraag
  • is er voldoende bestuurlijke daadkracht en deskundigheid op het gebied van onderwijs
  • communicatieadvies
Zodra de school van start is, biedt VBS:
  • advies over inhoudelijke kwaliteit
  • hulp bij het opstellen van statuten
  • scholing: leergang startende school: bestuur & toezicht, medezeggenschap, financiën & controle, HRM
  • evaluatie bestuur en toezicht
Schoolstichting is een intensief proces. Wij kunnen op maat van wensen en behoeften van initiatiefgroepen u begeleiden.
 


Ben Mom, senior adviseur
06-53 60 79 17
bmom@vbs.nl