Internationaal

'Wereldburgerschap hoort bij het onderwijs van vandaag'


Onderwijs stopt niet bij de grenzen. Internationalisering is ook binnen het onderwijs niet meer weg te denken. Waar globalisering op de arbeidsmarkt en in de samenleving een feit is, is het noodzaak leerlingen daarop voor te bereiden. Taalontwikkeling maar ook wereldburgerschap zijn slechts twee van de vele aspecten die daar een rol in spelen. Van elkaar leren en samenwerken zijn daarbij essentiële vaardigheden.
 
VBS is nauw betrokken bij de European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS). Deze Europese organisatie ondersteunt de democratische waarden voor pluralisme in nationale onderwijssystemen en de keuzevrijheid van ouders. Door deze internationale betrokkenheid kan VBS internationaal onderzoek en ervaring inbrengen in haar advisering en dienstverlening.
 
De Stichting NOB ondersteunt wereldwijd Nederlands onderwijs. Zo blijven Nederlandse kinderen en jongeren aangesloten, waar ze vandaag ook zijn en morgen naar toe gaan. De Stichting NOB en VBS hebben van oudsher een nauwe band.

Er is ook een sterke band met de defensiescholen. Namens de Nederlandse overheid is Stoag, het bevoegd gezag van defensiescholen in het buitenland. Stoag wordt door VBS in stand gehouden.
 


Peter Warnders, senior adviseur, woordvoering
06-51 85 63 63
pwarnders@vbs.nl