Diversiteit & Eigenheid


Ieder kind is anders. Daar is iedereen het over eens. Een logisch gevolg: alle scholen zijn anders. En daar ontstaat de discussie. VBS pleit voor vrijheid van onderwijs, vrije schoolkeuze en vrije inrichting van onderwijs. Vrijheid voor toezichthouders, besturen, schooldirecteuren, leerkrachten, ouders en leerlingen. Alleen in vrijheid komen talenten tot ontwikkeling en worden betrokkenen uitgedaagd het beste voor het onderwijs te realiseren. Ruimte is hierbij essentieel. Ruimte om het op eigen wijze te doen. VBS creëert die ruimte door alle betrokkenen bij de school te verbinden en op te komen voor hun belangen.