Instandhouding

'Zonder leerlingen, geen financiering. Zonder financiering, geen school'


Voor nieuwe scholen of scholen die in hun bestaan worden bedreigd, spelen leerlingenaantal maar ook bestuurlijke continuïteit een belangrijke rol.
 
VBS zoekt samen met de school naar mogelijkheden om te blijven bestaan. Leerlingprognoses, (meerjaren)begroting, nevenvestigingen, uitbreiding onderwijsaanbod, verzelfstandiging van dislocaties, fusie- en samenwerkingsmogelijkheden zijn enkele onderwerpen die we samen met de school bekijken. Schoolbesturen willen bijvoorbeeld in een gemeente met krimp komen tot een sluitend aanbod, waarbij er voor ouders wat te kiezen blijft. VBS adviseert dan rondom planning en instandhouding, uitgangspunten bij samenwerking, intentieverklaring en procesbegeleiding.
 


Ben Mom, senior adviseur
06-53 60 79 17
bmom@vbs.nl