Financiën

'Goed financieel beheer is de basis'


Financiën vormen een belangrijk deel van het takenpakket van besturen, toezichthouders en leidinggevenden in het onderwijs. Ook leerkrachten en ouders zijn gebaat bij een gezond financieel beleid. OCW stelt hoge eisen aan het financieel beheer van scholen. Lang niet alle scholen beschikken over een eigen financieel specialist die deze eisen bewaakt. Voor een goed financieel management, het inzichtelijk maken van financiële informatie, en het tijdig signaleren van overschrijding van de begroting is een controller onontbeerlijk. Zo krijgt de school grip op de financiën en ruimte om zich volledig te richten op sturing van de school.
VBS ondersteunt het onderwijs onder andere bij:
  • opstellen en bijwerken meerjarenbegroting
  • financiële kwartaaloverzichten: inzicht in loonkosten per schooljaar
  • advies over formatie en/of begroting


VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@VBS.nl