Bestuur en organisatie

'Kijk naar structuur en cultuur'

Goede formele en informele onderlinge verhoudingen tussen partners binnen de school zijn voorwaarden voor een goede kwaliteit van het onderwijs. Goede verhoudingen tussen: directie en team, ouders en school, schoolleiding en MR, en toezichthouders en bestuurders. VBS staat voor goed besturen, goed leiding geven en goed toezicht houden. Juist voor de kwaliteit van het onderwijs!
 
De relatie tussen bestuur en intern toezicht heeft hierin een geheel eigen plaats. Aan de orde komen vragen als:
  • weten we waarop we toezicht houden?
  • wat zijn de kaders en normen voor de beoordeling van het toezicht?
  • welk instrumentarium voor toezicht is beschikbaar: informatieverzameling, documenten en rapportages?
VBS heeft ruime ervaring met de begeleiding van structuur - en cultuur aspecten van good governance. Een kleine greep uit waarvoor u bij ons terecht kunt:
  • advies en begeleiding ten aanzien van keuze en implementatie governancemodel
  • opstellen statuten, reglementen en managementstatuut
  • opstellen toezichtkader en bijbehorende rapportageformats
  • coaching van toezichthouders en besturen
  • faciliteren dialoog tussen bestuur en toezicht aan de hand van Dialemma
  • praktische gerichte kennismakings- en verdiepingscursussen voor nieuwe en zittende bestuurders en toezichthouders
Daarnaast hebben wij ook een aantal handige handreikingen en documenten gratis voor u beschikbaar. Kijk ook bij Medezeggenschap voor ons aanbod!
 


Edward Moolenburgh, directeur
06-10 24 96 21
emoolenburgh@vbs.nl