Bedrijfsvoering


Onderwijskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met een goed draaiende bedrijfsvoering. Personeelsbeleid, financieel management en interne organisatie zorgen samen met helder pedagogisch beleid en competente toezichthouders, schoolbestuurders, leidinggevenden, leerkrachten, en ondersteunend personeel voor goed onderwijs.
 
VBS is vraagbaak, critical friend en adviseur voor bedrijfsvoering en praktische, snel uitvoerbare oplossingen die passen bij de idealen en ambities van de school. We staan voor integrale bedrijfsvoering met oog voor de onderling versterkende overlap tussen de werkterreinen. Wanneer de processen op orde zijn, kan de aandacht vooral gericht zijn op de onderwijskwaliteit. Goed en spannend onderwijs om ervoor te zorgen dat leerlingen zich ontwikkelen.