Over de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) zorgt voor veranderde regels voor bijvoorbeeld tijdelijke en vervangingscontracten, transitievergoeding, aanzegplicht, formatieve krimp en ontslagrecht. Dossiervorming is belangrijker dan ooit. Veel van de wijzigingen zijn ook van invloed op de huidige arbeidscontracten. Belangrijk dus om hierop in te spelen en onaangename verrassingen te voorkomen. Hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden over de Wwz op een rij.

Het regeerakkoord en mogelijke wijzigingen voor de Wwz

Route bij ontslag?

Wwz en beroep bij Commissie van Beroep voor Funderend Onderwijs

Bedrijfseconomisch ontslag in het primair onderwijs

 
Voor cursussen en bijeenkomsten over dit onderwerp zie Agenda