Over de Wet werk en zekerheid

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet werk en zekerheid ingegaan. Deze wet treedt gefaseerd in werking. De wet zorgt voor veranderde regels voor bijvoorbeeld tijdelijke en vervangingscontracten, transitievergoeding, aanzegplicht, formatieve krimp en ontslagrecht. Dossiervorming is belangrijker dan ooit. Veel van de wijzigingen zijn ook van invloed op de huidige arbeidscontracten. Belangrijk dus om hierop in te spelen en onaangename verrassingen te voorkomen.
 

Toets of uw school WWZ-proof is

 

In hoeverre heeft een school te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ?

Zelf aan de slag met de WWZ?

 

Hoe zit het met de ontslagroutes en RDDF-plaatsing

WWZ maakt aandacht voor gewijzigde procedures bij RDDF-plaatsing noodzakelijk.
 

Overgangsrecht tijdelijke contracten en ketenregeling primair onderwijs

 

Overgangsrecht tijdelijke contracten en ketenregeling voortgezet onderwijs

  

WWZ en de vervanging in het onderwijs

Bas Vostermans, juridisch adviseur en dienstverlenend partner van de VBS, publiceerde een artikel over de gevolgen van de WWZ en de cao po en vo voor vervanging in het onderwijs.
 

Route bij ontslag

 

WWZ en beroep bij Commissie van Beroep

 

Position paper WwzVoor cursussen en bijeenkomsten over dit onderwerp zie Agenda