VBS Helpdesk


VBS Helpdesk verzorgt eerstelijnsadvies aan leden. Het is hun eerste aanspreekpunt bij vragen over bestuur, medezeggenschap, management, bedrijfsvoering en continuïteit van de schoolorganisatie. Dagelijks bieden adviseurs en Nienke Daniels (ndaniels@vbs.nl) scholen, schoolbesturen en medezeggenschapsraden hulp bij interpretatie van de cao, arbeidsrechtelijke vraagstukken, financieel management, HRM, het organiseren van toezicht, instandhouding van de school, en allerhande juridische en beleidsvragen.

Snel en deskundig antwoord

U krijgt direct, binnen een werkdag, reactie op uw vraag. Soms is meer uitzoekwerk nodig en duurt het twee werkdagen voor u antwoord heeft, maar dat laten we u dan weten. Is intensievere advisering of begeleiding nodig? Dan draagt de Helpdesk uw vraag over aan een specialistische adviseur of jurist.
De Helpdesk beantwoordt veel concrete vragen, maar is ook geregeld sparringpartner. Met een pasklaar antwoord of praktische handreiking komen management, beleidsmedewerkers, medezeggenschapsraden en bestuurders in veel gevallen zelf tot de juiste oplossing.

Kosten

De Helpdesk is gratis voor leden. Vergt de behandeling van uw vraag meer dan 1 uur? Dan gaat uw eerstelijnsvraag over in een adviestraject tegen gereduceerd tarief.
 


VBS Helpdesk
070-331 52 15
helpdesk@VBS.nlEerder gestelde helpdesk vragen